Over de school

Onze school staat in de wijk Beijum van de stad Groningen en bestaat sinds 1983. Er is sprake van een modern multifunctioneel schoolgebouw. Onze school beschikt naast groepslokalen voor de leerlingen over volwaardige ruimtes die gebruikt worden door de SKSG voor voor- en naschoolse opvang. De trots van onze school is het theater met tribune waarop alle leerlingen tegelijk kunnen plaatsnemen om een feest te vieren, een voorstelling bij te wonen, te genieten van muziek en dans en veel meer!

Naast de 450 kinderen zijn 30 enthousiaste leerkrachten aan de school verbonden. Ook werken een directeur, een teamleider, vier onderwijsassistenten, een conciërge, een vakdocent muziek, een vakdocent CKV en een administratief medewerker op onze school.

Onze missie

Vanuit onze oecumenische identiteit zijn wij een veilige, gestructureerde en open school. De kinderen ontwikkelen naast belangrijke cognitieve vaardigheden ook hun creatieve talenten. In een samenleving in het klein bereiden we ze voor op hún toekomst.