Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een groep van een drietal gekozen ouders en even zoveel leerkrachten die het team, de schoolleiding en de werkgever adviseren ten aanzien van het schoolbeleid. Ouders kunnen zich voor een MR functie verkiesbaar stellen. Bij een vacature volgen verkiezingen.

De MR van de Dom Helder Camaraschool wordt gevormd door de volgende ouders: Lianne Bleker (voorzitter), Nicole Kort en Anne-Vera Kamminga. Marieke Stockmann, Maaike van der Kaap en Jan Okken zijn vertegenwoordigers namens het schoolteam.