Ouders en school

Op school zijn verschillende ouders in allerlei werkgroepen actief.

Door die betrokkenheid wordt de school beter, leuker en completer. Hieronder leest u een overzicht van de verschillende groepen en daarbij in het kort een samenvatting van hun activiteiten. Bent u geïnteresseerd in de werkzaamheden van één van deze werkgroepen en wilt u actief betrokken zijn, dan horen we het graag!

DE PROJECTWERKGROEP helpt bij het brainstormen, plannen en uitvoeren van de drie projecten (Kinderboekenweek, DramaDansDagen en het vrije project) tijdens het schooljaar. Vanzelfsprekend gebeurt dat in overleg en samenwerking met de leerkrachten.

DE BOEKENOUDERS onderhouden de boeken die kinderen lezen. In de hallen hebben we diverse boekenkasten staan waar boeken op niveau en/of soort gerangschikt zijn. Ook zorgt deze oudergroep voor de jaarlijkse aanschaf van nieuwe boeken.

DE PLEINGROEP is met name gericht op de tuin en het plein rond de school. Onderhoud en controle van speeltoestellen, aanbevelingen bij de keuze van nieuw buitenspeelmateriaal en het verfraaien van het plein met verf en kwast behoren onder andere tot hun taken. Het grote schoolpleinonderhoud is uitbesteed aan een groenvoorziening.

DE WERKGROEP MUZIEK organiseert in samenwerking met de vakleerkracht muziek allerlei muzikale activiteiten. Hoogtepunt is het jaarlijkse Open Podium; een muziekfestival waarbij kinderen hun muzikale kunsten vertonen.

HET LUIZENOPSPORINGSTEAM  controleert iedere woensdag na een vakantie de leerlingen op hoofdluis. Door hun inbreng kunnen problemen vaak voorkomen of opgelost worden. Dat is een kopzorg minder voor de school.