Kwaliteit

We hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan binnen onze school. We hebben de ambitie om aan het einde van het schooljaar 2018 – 2019 te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een excellente school.

Graag verwijzen we u naar ons schoolplan 2015 – 2019, onze schoolgids en ons schooljaarplan als u meer wilt weten over de kwaliteit en onze ambities.