Dom Helder Camara

Als ik kon,
gaf ik een wereldkaart aan ieder kind.
En als het mogelijk was een verlichte wereldbol.
In de hoop de blik van het kind
tot een maximum te verruimen,
En hierdoor interesse en liefde te wekken
voor alle mensen.
Alle rassen, alle talen, alle religies.

Wees een mens onder de mensen. Wees voor geen enkel probleem van ongeacht welk volk onverschillig. Leef op wereldschaal.

Dom Helder Camara, 1973

Missie

Vanuit onze oecumenische identiteit zijn wij een veilige, gestructureerde en open school. De kinderen ontwikkelen naast belangrijke cognitieve vaardigheden ook hun creatieve talenten. In een samenleving in het klein bereiden we ze voor op hún toekomst.

Graag een rondleiding?

Op onze website vindt u alle informatie over onze school.
We vertellen u graag meer over het onderwijs dat we verzorgen. Mocht u interesse hebben in een rondleiding en kennismakingsgesprek, dan kunt u contact opnemen met:

Joyce Mollema (directeur)
E: j.mollema@vcog.nl
T: 050 – 541 22 50

In het schooljaar 2020– 2021 hebben we zeer beperkte instroommogelijkheden voor nieuwe vierjarigen. Vanaf januari 2021 is ook nog maar beperkt plek voor nieuwe vierjarigen in de instroomgroep. In de groepen 3 t/m 8 is ruimte om nieuwe leerlingen te plaatsen.
U kunt contact met de directeur opnemen voor mogelijkheden, het plannen van een kennismakingsgesprek en een rondleiding: j.mollema@vcog.nl / 050-5412250.

Laatste nieuws

Wat gebeurt er op school?

Lees onze nieuwsbrieven.

Blijf als ouder op de hoogte

Ouders worden in steeds grotere mate partner van de school. Een goed contact met elkaar, gebaseerd op vertrouwen, is dan ook een voorwaarde. Eens per twee weken ontvangt elk gezin een nieuwsbrief. Die informatie is ook op de website na te lezen. In dergelijke nieuwsbulletins wordt iedere keer een agenda afgedrukt met een overzicht van de komende activiteiten. Er zijn op onze school veel mogelijkheden om contacten te onderhouden. Enkele voorbeelden: de informatieavond aan het begin van elk cursusjaar, spreekuurmomenten naar aanleiding van de rapporten, vieringen en open dagen bij projecten.

VCOG

 

twitter