SKSG en school

Onze school werkt met een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen op school eten en tussen de middag niet naar huis gaan.

Op onze schoollocatie is een peuterspeelzaal actief onder de vlag van de SKSG. We zien dat vrijwel alle kinderen vanuit de peuterspeelzaal doorstromen naar onze school en bevelen de peuterspeelzaal van harte bij u aan.

Binnen ons schoolgebouw is ook een locatie van de SKSG gevestigd; BSO De Kameleon. De Kameleon biedt voorschoolse- en naschoolse opvang. Mocht u gebruik willen maken van de peuterspeelzaal en/of de BSO, dan kunt u contact opnemen met de SKSG via www.sksg.nl of bel 050 – 317 13 90.

We hebben ervoor gekozen om vier pedagogisch medewerkers van de SKSG in te huren op maandag-, dinsdag-, en donderdagmiddag van 11.30u tot 14.00u.  ‘s Middags zijn de vier medewerkers aan het werk als onderwijsassistent in de groepen. Ze ondersteunen de leerkrachten en kinderen bij hun werkzaamheden.

Sinds 1 oktober 2016 zijn we een nieuw initiatief gestart: de peuterdoorstroomgroep. Kinderen tussen de 2 en de 4 jaar die al aangemeld zijn bij ons op school en naar KDV De Rode Pimpernel gaan, komen iedere dinsdagochtend bij ons op school spelen. Een pedagogisch medewerker van de SKSG en een kleuterleerkracht van onze school leiden deze ochtend. Ons doel is dat kinderen vanaf 2 jaar langzaamaan kennismaken met onze school en dat de overgang van voorschools naar de basisschool zo soepel mogelijk verloopt. Daarnaast leren de pedagogisch medewerker en de leerkracht veel van elkaar.

Deze unieke samenwerking draagt bij aan de doorgaande lijn die we ontwikkelen; kinderen zien op de peuterspeelzaal, in de peuterdoorstroomgroep, de voor- en naschoolse opvang en op school steeds dezelfde personen. Op 15 november 2016 mochten we de derde plaats van de Onderwijsprijs 2015 – 2017, provincie Groningen, in ontvangst nemen voor onze initiatieven m.b.t. de doorgaande lijn.