Muziekonderwijs

Muziek op de Dom Helder Camaraschool

Tijdens het opstellen van het schoolplan 2015 – 2019 hebben wij onszelf ten doel gesteld dat muziekonderwijs een vaste plek inneemt in het wekelijkse lesrooster van alle groepen.  Daarnaast hebben we onszelf ten doel gesteld dat we in 2019 voldoen aan de voorwaarden om excellente basisschool te worden met als specialisme muziekonderwijs en CKV-aanbod.

We zijn hard op weg om de doelstellingen te behalen. Wat doen we allemaal op de Dom Helder Camaraschool:

– Onze vakdocent muziek (meester Joop Supit) werkt drie dagen per week bij ons op school. Hier hebben we formatie voor vrij gemaakt. Men denkt wel eens dat ouders een gigantische ouderbijdrage betalen bij ons op school maar dat is niet waar (€30 per kind en €25 voor een tweede of volgende kind);

– De vakdocent geeft iedere week muzieklessen. Alle groepen krijgen muziekles waarin de doorgaande lijn muziekonderwijs bewaakt wordt;

– We werken sinds het schooljaar 2017 – 2018 met de methode Metropole. De vakdocent verzorgt de lessen en begeleidt de leerkrachten zodat zij ook zelf kwalitatief goede lessen kunnen verzorgen;

– We hebben een breed scala aan muziekinstrumenten waar kinderen tijdens de muzieklessen mee in aanraking komen;

– Ouders hebben de mogelijkheid om tegen zeer laag tarief muzieklessen voor hun kind of zichzelf in te kopen. Kinderen kunnen op school muziekles volgen; van groep 1 t/m 8!

– We hebben geïnvesteerd in een kwalitatief uitstekend podium incl. licht en geluid;

– We hebben het afgelopen schooljaar voor het eerst een gigantische muziek/musicalproductie gemaakt (samen met onze vakdocent Drama/Dans) en in de Martiniplaza te Groningen opgevoerd;

– Onder leiding van de vakdocent muziek hebben kinderen een aantal CD’s gemaakt (in eigen beheer) waarop kinderen klassikaal of individueel zingen (bijv. kerstliederen);

– We zijn met onze groep 7 geselecteerd voor de finale van het Tv-programma ‘Lang Leve De Muziekshow’.

Muziek klinkt en leeft altijd in onze school!

Muziek op de Dom Helder Camaraschool

Muziek op de Dom Helder Camaraschool