Oordeel inspectie

Onze school valt onder het basistoezicht van de onderwijsinspectie. Eens in de vier jaar komt de onderwijsinspectie langs om de kwaliteit van ons onderwijs te beoordelen. Daarnaast voert de onderwijsinspectie gesprekken met ons bestuur, de VCOG, om de onderwijskwaliteit te beoordelen. In 2017 verwachten we weer inspectiebezoek te krijgen.