Klachtenregeling

We doen ons uiterste best om de belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk te dienen. Als u een vraag, een opmerking of een klacht heeft, dan willen we dat graag horen. In eerste instantie kunt u de desbetreffende persoon best zelf benaderen om tot een bevredigende oplossing te komen. Mocht dit om wat voor reden dan ook niet lukken, kunt u zich richten tot de directie. Als dit ook niet leidt tot een oplossing, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de medezeggenschapsraad (Remko van der Lei). U kunt hem bereiken door een mail te sturen naar mr@domheldercamaraschool.nl. Mocht dit ook niet leiden tot een oplossing, dan kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon van de VCOG: Arjan Geelhoed. Het telefoonnummer van de VCOG is: 050-5713735

De VCOG is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie die u kunt benaderen, mochten voorgaande stappen niet tot een oplossing hebben geleid.