Dom Helder Camara

Als ik kon,
gaf ik een wereldkaart aan ieder kind.
En als het mogelijk was een verlichte wereldbol.
In de hoop de blik van het kind
tot een maximum te verruimen,
En hierdoor interesse en liefde te wekken
voor alle mensen.
Alle rassen, alle talen, alle religies.

Wees een mens onder de mensen. Wees voor geen enkel probleem van ongeacht welk volk onverschillig. Leef op wereldschaal.

Dom Helder Camara, 1973

Graag een rondleiding?

Op onze website vindt u alle informatie over onze school.
We vertellen u graag meer over het onderwijs dat we verzorgen. Mocht u interesse hebben in een rondleiding en kennismakingsgesprek, dan kunt u contact opnemen met:

Joyce Mollema (directeur)
E: j.mollema@vcog.nl
T: 050 – 541 22 50

We hebben dit schooljaar geen instroommogelijkheden meer voor nieuwe vierjarigen, groep 5, groep 6 en groep 8. Voor deze groepen zijn wachtlijsten.

Voor het schooljaar 2017 – 2018 hebben we een wachtlijst voor nieuwe vierjarigen. U kunt bij de directeur informeren hoe lang de wachtlijst is om vervolgens te besluiten of u uw kind aan wilt melden.

Laatste nieuws

person

Wat gebeurt er op school?

Lees onze nieuwsbrieven.

Blijf als ouder op de hoogte

Ouders worden in steeds grotere mate partner van de school. Een goed contact met elkaar, gebaseerd op vertrouwen, is dan ook een voorwaarde. Eens per twee weken ontvangt elk gezin een nieuwsbrief. Die informatie is ook op de website na te lezen. In dergelijke nieuwsbulletins wordt iedere keer een agenda afgedrukt met een overzicht van de komende activiteiten. Er zijn op onze school veel mogelijkheden om contacten te onderhouden. Enkele voorbeelden: de informatieavond aan het begin van elk cursusjaar, spreekuurmomenten naar aanleiding van de rapporten, vieringen en open dagen bij projecten.

twitter